Na czym polega użyteczność strony internetowej?

Bardzo często można usłyszeć, że jakaś strona internetowa jest użyteczna. Kiedy możemy tak powiedzieć? Co składa się na jej użyteczność? Jak zaprojektować dobrą stronę? Te i wiele innych pytań, na które oczywiście jest odpowiedź, przeczytacie poniżej.

Co to znaczy użyteczność?

Użyteczność jest miarą wydajności z jaką dany produkt może być używany przez użytkowników. Na tę cechę składają się przede wszystkim sprawność korzystania przy pierwszym i kolejnym zetknięciu, a także szybkość i łatwość usługi oraz satysfakcja podczas korzystania.

Kiedy strona jest użyteczna?

W praktycznie każdej branży pojawia się pojęcie użyteczności. Tak samo jest też w informatyce i odnosi się przede wszystkim do stron internetowych. Strona www jest narzędziem, które służy do komunikacji i umożliwia interakcje z klientami. Jednak żeby wszystko sprawnie chodziło, musi ona spełniać pewne warunki, które wynikają z określonych zasad i konwencji. W informatyce taką użyteczność oznacza się jako web usability.

5 czynników, które wpływają na jakość korzystania ze strony internetowej

Wielu specjalistów zajmowało się tym zagadnieniem, a jeden z ekspertów – Nielsen – wyodrębnił 5 czynników, które wpływają na jakość korzystania ze strony internetowej. Są to:

  • nauczalność – poziom trudności wykonywanych czynności, który pokazuje jak szybko użytkownik potrafi nauczyć się korzystać ze strony,

  • efektywność – czas potrzebny do wykonania czynności

  • zapamiętywalność – czas, w którym nabywamy umiejętność poruszania się po stronie

  • satysfakcja – nastawienie użytkownika względem strony

  • błędy – ilość błędów, które są popełnione podczas korzystania ze strony.

     

Użyteczna strona

Według zasad web usability, dobra strona internetowa powinna wyróżniać się funkcjonalnością, ergonomią i dostępnością, ponieważ celem użyteczności jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony za pomocą wykonywanych przez niego czynności w prosty i intuicyjny sposób.

W całym procesie należy pamiętać, że najważniejszy jest użytkownik, ponieważ to on odwiedza tą stronę i jeśli oceni ją pozytywnie, to spędzi na niej więcej czasu.